Retourneren bij World of Wellcare B.V.

We willen je graag wijzen op het wettelijk herroepingsrecht:

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Ons retouradres

World of Wellcare B.V.
Postbus 34065
3005 GB Rotterdam

Bedenktermijn

De bedenktermijn is wettelijk minimaal 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat lopen de dag nadat je álle artikelen uit de bestelling hebt ontvangen. Tijdens de bedenktermijn kan je zonder opgave van redenen laten weten de koop te willen ontbinden. Je dient ondubbelzinnig kenbaar te maken van de aankoop af te zien.

We kunnen je sneller van dienst zijn, als je de retour vooraf aanmeldt bij ons, bijvoorbeeld door het formulier te bellen of ons hiervan telefonisch op de hoogte te stellen. Vanaf het moment dat je hebt laten weten van de koop af te zien, heb je vanaf dát moment maximaal 14 dagen om de producten daadwerkelijk te retourneren. Je kunt er ook voor kiezen de producten te retourneren binnen de bedenktermijn en in het retourpakket een mededeling toe te voegen waaruit de wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient je de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst. 

Herroepingsformulier

Graag willen we je wijzen op het bestaan van het Europees modelformulier. Dit document kun je gebruiken om de aankoop te ‘herroepen’. Het Europees modelformulier kun je downloaden via de volgende link: https://www.worldofwellcare.com/wp-content/uploads/2020/06/Modelformulier_voor_herroeping.docx

Waardevermeerdering bij beschadiging

Graag terugsturen met originele verpakking indien dat redelijkerwijs mogelijk is. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Terugbetalingstermijn

Wij betalen het gehele aankoopbedrag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen terug na ontvangst van de herroepingsmededeling. Wij mogen echter wel wachten met terugbetaling totdat we de producten hebben ontvangen, of tot het moment dat u aangetoond heeft deze te hebben opgestuurd.

Verzendkosten retourzending

Retourneren is gratis via DHL. Je kunt hiervoor het originele label van de heenzending gebruiken. Mocht deze niet meer in je bezit zijn, neem dan contact met ons op. Wij sturen het retourlabel dan toe per e-mail. Uiteraard kun je de producten ook via een andere vervoerder retourneren, maar dan zijn de kosten wel voor jezelf.