Privacybeleid World of Wellcare (verder WOW)

Door de aard van onze dienstverlening beschikken wij over bepaalde gegevens van je. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is.

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten je bij ons afneemt. Wij koppelen de informatie die we van je hebben om je vragen, meldingen (bijvoorbeeld over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch:    010-3181900

E-mail:            info@worldofwellcare.com

Post:               Postbus 34065, 3005 GB Rotterdam

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken. Zo verwerken wij een CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je bij ons solliciteert en spelen de gegevens over uw IBAN pas wanneer er een bestelling bij ons wordt gedaan.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • naam
 • bedrijfsgegevens
 • cv
 • e-mailadres
 • functie
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • interesses
 • leeftijd
 • motivatiebrief
 • offerte- en orderinformatie
 • NAW-gegevens
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiersin cookies en uw surfgedrag op onze websites
 • telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van of je klant bent bij WOW of niet):

 • om je de mogelijkheid te bieden offertes aan te vragen via onze website(s) en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites;
 • om je offerteaanvraag te verwerken en je te informeren over de status daarvan;
 • om je bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
 • om je sollicitatie te verwerken;
 • om met je te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op onze website;
 • om met je te kunnen communiceren via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot je gegevens, heeft WOW de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Profilering en cookies

Wij combineren je persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je order en uw bezoek aan onze website) met elkaar, om je de beste online ervaring te kunnen bieden. Daarbij combineren wij deze gegevens ook met de gegevens die je hebt achtergelaten op onze website: www.worldofwellcare.com/nl/

Door je gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content op verschillende websites tonen, die aansluiten bij je interesses en voorkeuren. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt voorkomen dat je content of advertenties te zien krijgt die minder interessant voor je zijn.

Bij het verzamelen en combineren van je gegevens maken we gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Je gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van je gegevens

U kunt te allen tijde inzicht krijgen in de gegevens die we van u verwerken. Stuur hiervoor een e-mail naar info@worldofwellcare.com. Wij zorgen er dan voor dat je de gewenste gegevens ontvangt. U heeft recht op correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Overige voorwaarden vind je in onze Algemene Voorwaarden.

Datum laatste aanpassing: 17 juni 2020